You Are Here: Home » Tiện ích (Page 2)

Tại sao phải lấy vân tay khi công chứng ?

Quá trình tác nghiệp trong nghề Công chứng, tôi đã gặp những chuyện như sau: CHUYỆN THỨ NHẤT: Một cặp "Vợ chồng" đem theo CMTND, sổ Hộ khẩu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng, đề nghị lập văn bản chuyển nhượng nhà đất. Sau khi kiểm tra, thấy giấy tờ đầy đủ, tôi cho lập hợp đồng và chuyển cho hai bên cùng đọc. Cả bên bán, bên mua đều không có ý kiến gì. Tôi cho họ ký hợp đồng. Sau khi ký, tôi ...

Read more

Bán nhà khi đang cho thuê

Nhà tôi hiện đang cho thuê, nay tôi muốn bán có được không? Căn cứ điều 97 Luật Nhà ở năm 2005, trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu không có chỗ ở khác và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân và nhà ở thuộc sở hữu chu ...

Read more

Công chứng Đông Đô: công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng

GIẤY TỜ CỦA VỢ CHỒNG 1 Giấy tờ về tài sản cần giao dịch (sổ đỏ, sổ hồng, hợp đồng mua bán…) 2 Chứng minh (hộ chiếu), đăng ký kết hôn 2 vợ chồng GHI CHÚ 1 Chứng minh, hộ chiếu còn hạn theo quy định, đảm bảo chất lượng 2 Quý khách cần chuẩn bị đủ bản gốc các giấy tờ trên khi công chứng ...

Read more

Thủ tục, giấy tờ công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản

I. THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI BÊN THẾ CHẤP ,CẦM CỐ VÀ VAY VỐN (NẾU CÓ) 1. - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Đăng ký xe, hoá đơn chứng từ hợp pháp có liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp. - Biên bản định giá tài sản. 2.  - Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (đối với cá nhân)  - Đăng ký kinh doanh và Biên bản họp sáng lập viên; Biên bản họp Hội đồn ...

Read more

Chuyển nhượng đất trồng lúa nước

(moj.gov.vn)   Gia đình tôi muốn bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp. Vậy để chuyển nhượng được mảnh đất này cho bên kia thì cần những thủ tục, giấy tờ nào cho cả hai bên. Vì diện tích đất của gia đình bạn là loại đất trồng lúa thuộc nhóm đất nông nghiệp theo phân loại tại Điều 13 Luật Đất đai nên khi chuyển nhượng mảnh đất này, gia đình bạ ...

Read more

Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất

(moj.gov.vn) Năm 1983 ông nội tôi được xã cấp cho một mảnh đất và cho bố mẹ tôi ra ở (chưa có giấy tờ). Trong sổ địa chính của xã mảnh đất đó lấy tên mẹ tôi. Bố mẹ tôi mới chỉ làm nhà trên một nửa mảnh đất. Năm 2008, ông cho tôi một nửa mảnh đất còn lại (có biên bản xác nhận của chính quyền xã). Vậy cho tôi hỏi: nếu làm thủ tục cấp sổ đỏ cho tôi thì ông tôi hay bố mẹ tôi là người cho; và bố tôi hiện đang cô ...

Read more

Thế chấp quyền sử dụng đất khi một phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông

(moj.gov.vn) Tôi có quyền sử dụng đất 80m2 và và một ngôi nhà xây 80m2. Một phần đất 20m2 bị hạn chế về quyền sử dụng đất do thuộc hành lang an toàn giao thông thì có được phép thế chấp để vay vốn ngân hàng không  ? Trả lời có tính chất tham khảo Bạn có quyền thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây (theo Điều 106 Luật Đất đai): - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Đất không có tranh chấ ...

Read more

Một số điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, dự án Luật công chứng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ 90,16% đại biểu Quốc hội tán thành trên tổng số 90,56% đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp. Luật công chứng (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với một số điểm mới cơ bản như sau: - Phạm vi công chứng: Bên cạnh nhiệm vụ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, Luật cô ...

Read more

Luật đất đai 2013

QUỐC HỘI Số: 45/2013/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai,   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất ...

Read more

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

CHÍNH PHỦ Số: 04/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng _________________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định ...

Read more

© 2014 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÔNG ĐÔ

Scroll to top