Thủ tục, giấy tờ công chứng Di chúc Reviewed by Momizat on .   THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI NGƯỜI LẬP DI CHÚC 1. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người lập di chúc 2. Các giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản như: Giấy chứn   THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI NGƯỜI LẬP DI CHÚC 1. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người lập di chúc 2. Các giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản như: Giấy chứn Rating: 0
You Are Here: Home » Danh mục công chứng » Thủ tục, giấy tờ công chứng Di chúc

Thủ tục, giấy tờ công chứng Di chúc

  THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI NGƯỜI LẬP DI CHÚC
1.

Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người lập di chúc

2.

Các giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sổ tiết kiệm; Đăng ký xe; Cổ phiếu, cổ phần hoặc các Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản hoặc quyền tài sản khác (nếu có).

3

Bản di chúc đã viết sẵn (nếu có).

4.

Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người làm chứng (trong trường hợp cần có người làm chứng).

Lưu ý: Người làm chứng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật, không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nội dung Di chúc và không thuộc diện thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật đối với tài sản được định đoạt trong di chúc.

 

© 2014 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÔNG ĐÔ

Scroll to top