Thủ tục, giấy tờ công chứng Văn bản khai nhận, Thỏa thuận phân chia/từ chối/ nhường quyền hưởng di sản Reviewed by Momizat on . THỦ TỤC, GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH 1. Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu; Giấy khai sinh; Giấy đăng ký kết hôn của người lập văn bản thỏa thuận phân chia/từ chối/nhường THỦ TỤC, GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH 1. Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu; Giấy khai sinh; Giấy đăng ký kết hôn của người lập văn bản thỏa thuận phân chia/từ chối/nhường Rating: 0
You Are Here: Home » Danh mục công chứng » Thủ tục, giấy tờ công chứng Văn bản khai nhận, Thỏa thuận phân chia/từ chối/ nhường quyền hưởng di sản

Thủ tục, giấy tờ công chứng Văn bản khai nhận, Thỏa thuận phân chia/từ chối/ nhường quyền hưởng di sản

THỦ TỤC, GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH
1.

Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu; Giấy khai sinh; Giấy đăng ký kết hôn của người lập văn bản thỏa thuận phân chia/từ chối/nhường quyền hưởng di sản thừa kế.

2. Giấy chứng tử của người để lại di sản.
3.

Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, đăng ký xe, cổ phiếu, cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản và quyền tài sản (nếu có).

4. Di chúc hợp pháp (nếu có).

  – Người yêu cầu công chứng nộp bản copy (không cần chứng thực bản sao) các giấy tờ nói trên và mang bản chính để đối chiếu khi đến ký công chứng.

– Văn phòng công chứng Đông Đô sẽ tiến hành soạn thảo Hợp đồng/giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

© 2014 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÔNG ĐÔ

Scroll to top