Chuyển nhượng đất trồng lúa nước Reviewed by Momizat on . (moj.gov.vn)   Gia đình tôi muốn maximum motrin dose bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp. Vậy để chuyển nhượng đ (moj.gov.vn)   Gia đình tôi muốn bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp. where can you buy flagyl over the counter Vậy để chuyển nhượng đ Rating: 0
You Are Here: Home » Tiện ích » Câu hỏi thường gặp » Chuyển nhượng đất trồng lúa nước

Chuyển nhượng đất trồng lúa nước

(moj.gov.vn)   Gia đình tôi muốn bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp. Vậy để chuyển nhượng được mảnh đất này cho bên kia thì cần những thủ tục, naprosyn gout giấy tờ nào cho cả hai bên.

130

Vì diện tích đất của gia trazodone with food đình bạn là loại đất trồng lúa thuộc nhóm đất nông nghiệp theo phân loại tại Điều 13 Luật Đất đai nên khi chuyển nhượng mảnh đất này, gia đình bạn cần tuân thủ quy định tại Điều 103 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

– Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

– Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Theo quy định trên, gia đình bạn không được chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa nước cho người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

© 2014 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÔNG ĐÔ

Scroll to top