Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất Reviewed by Momizat on . (moj.gov.vn) Năm 1983 ông nội tôi được xã cấp cho một mảnh đất và cho bố mẹ tôi ra ở (chưa có giấy tờ). Trong sổ địa chính của xã mảnh đất đó lấy tên mẹ tôi. Bố (moj.gov.vn) Năm 1983 ông nội tôi được xã cấp cho một mảnh đất và cho bố mẹ tôi ra ở (chưa có giấy tờ). Trong sổ địa chính của xã mảnh đất đó lấy tên mẹ tôi. Bố Rating: 0
You Are Here: Home » Tiện ích » Câu hỏi thường gặp » Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất

(moj.gov.vn) Năm 1983 ông nội tôi được xã cấp cho một mảnh đất và cho bố mẹ tôi ra ở (chưa có giấy tờ). Trong sổ địa chính naprosyn gout của xã mảnh đất đó lấy tên mẹ tôi. Bố mẹ tôi mới chỉ làm nhà trên một nửa mảnh đất. Năm 2008, ông cho tôi một nửa mảnh đất còn lại (có biên bản xác nhận của chính quyền xã). Vậy cho tôi hỏi: nếu làm thủ tục cấp sổ đỏ cho tôi thì ông tôi hay bố mẹ tôi là người cho; và bố tôi hiện đang công tác ở xa không về nhà được thì có làm được không?

chỉ mục

Năm 2008, ông bạn làm thủ tục tặng cho bạn mảnh đất nhưng hợp đồng tặng cho này chưa phù hợp với quy định của pháp luật vì:

– Mảnh đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (một trong những điều kiện chuyển quyền sử dụng đất theo Điều 106 Luật Đất đai);

– Chưa thể xác định chắc chắn ông bạn là người sử dụng đất và có quyền thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai (trong đó có quyền tặng cho bạn);

Để thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn thì người sử dụng đất (chưa xác định là bố mẹ bạn hay ông bạn) phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 106 Luật Đất cymbalta duloxetine đai:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo quy định trazodone with food nêu trên thì người sử dụng đất phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất (quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất). Người được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là người sẽ có quyền tặng cho mảnh đất cho bạn.

Về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Để xác định người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến mảnh đất cũng như người có quyền làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cần phải xác định trong hồ sơ, giấy tờ tại cơ quan nhà đất. Theo thông tin bạn cung thì trong sổ địa chính của xã ghi tên mẹ bạn nên rất có thể mẹ bạn chính là người sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận (vì theo Khoản 14 Điều 4 Luật Đất đai thì sổ địa chính là sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó) nên mẹ bạn có quyền làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, imitrex canada vì ông bạn là người được xã cấp đất nên bạn cần tìm hiểu rõ thông tin tại cơ quan địa chính để xác định rõ quyền, nghĩa vụ của ông bạn cũng như của bố mẹ bạn đối với mảnh đất này.

Về việc bố bạn đang ở xa, không về nhà để tiến hành các thủ tục liên quan được: Nếu bố mẹ bạn là người sử dụng đất, là người có quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của where can you buy flagyl over the counter pháp luật để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bố mẹ, bố mẹ bạn có thể tiến hành thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn.

Vì bố bạn đang ở xa không có điều kiện để thực hiện các thủ tục: xin cấp giấy chứng nhận, tặng cho quyền sử dụng đất… nên bố bạn có thể làm Hợp đồng ủy quyền để ủy quyền cho người khác (có thể ủy quyền cho mẹ bạn) thực hiện các thủ tục trên. Việc ủy quyền phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

© 2014 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÔNG ĐÔ

Scroll to top